چهارمین نمایشگاه مدیریت شهری

چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور تهران ۹۳

سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

سومین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور آبان ۱۳۹۱

نمایشگاه الیسیت

پنجمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک (Elecit 2012 ) مشهد ۱۳۹۱

دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور ۱۳۹۰ – مصلی تهران۲۰۱۱

چهارمین نمایشگاه الیسیت

چهارمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک (۲۰۱۱ Elecit) مشهد ۱۳۹۰

اولین جشنوازه

اولین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۰ – سالن اجلاس سران ۲۰۱۱

اولین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

اولین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور ۱۳۸۹ – مصلی تهران ۲۰۱۱

سبیت

نمایشگاه سبیت کشورهای مشترک المنافع در آذربایجان (Cebit CIS 2007 – Azerbaijan)

سبیت المان

نمایشگاه سبیت آلمان (CEBIT 2007 – Germany)

جیتکس امارات

نمایشگاه جیتکس امارات متحده عربی در دبی (GITEX 2007 – UAE Dubai)

دانش بنیان

کنفرانس شهرهای دانش بنیان – مالزی ( Knowledge Cities Conference 2007 – Malaysia)

سومین الیسیت

سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک اله سیت (Elecit 2007 ) مشهد ۱۳۸۶

جیتکس - دبی

نمایشگاه جیتکس امارات متحده عربی در دبی (GITEX 2006 – UAE Dubai)

دومین اله سیت

دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک اله سیت (Elecit 2006) مشهد ۱۳۸۵

اولین اله سیت

اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک اله سیت (Elecit 2005 ) مشهد ۱۳۸۴