محصولات

 
در نظر نگرفتن لینک های راهبری
راهکارها
محصولات
وبلاگ
اخبار
درباره شرکت
جستجو
Presentation
 
در نظر نگرفتن لینک های راهبری
سرا 8
سرا سلف سرویس (خدمات شهروندان Esup)
سرا زمین
سرا دیده بان
آرشیو الکترونیکی اسناد
شهر نما
سرا همراه
داشبورد مدیریتی سرا
خودکارسازی کنترل نقشه
سيستم يکپارچه شهرسازی
عابر شهر
سامانه سیستم املاك و مستغلات
سیستم مهندسين ناظر
کميسيون ماده 100
ابزارهای برنامه نویسی
معماری صفارایانه
استفاده از معماري Multi-tier (چندلايه)
معرفي اجزاي اصلي معماري صفارايانه
استاندارد هاي تحليل و طراحي
محيط و ابزارهاي اصلي برنامه نويسي مورد استفاده
پایگاه جامع داده مکانی (SDI)
طراحي توسعه و برنامه ريزي شهری
سامانه مديريت و نظارت بر حفاريها
مدیریت روسازی معابر(Safa PMS)
شکایات و پیشنهادات
مديريت و نظارت برتبليغات شهري
سامانه اشغال معابر
سامانه مدیریت و نظارت بر مهندسی ساخت و سازها

کميسيون ماده 100 

سيستم کميسييون ماده صد شهرداري، سيستمي است كه دسترسي به سوابق احکام کميسيون هاي ماده صد املاک را ميسر نموده و کليه روندهاي موجود در روند بررسي پرونده يک ملک داراي تخلف از نخستين مرحله شروع آن در شهرداري مناطق تا دبيرخانه کميسيون هاي ماده صد و ارسال و برگشتهاي احتمالي بين اين دو را مکانيزه مي نمايد.

شناخت وضع موجود دبيرخانه کميسيون ماده صد شهرداري :  

سيستم کميسيون ماده صد عمدتا جهت دبيرخانه آن طراحي مي گردد .اين دبيرخانه به شكل ستادي (مركزي) و به منظور برنامه ريزي و هماهنگي کميسيون ماده صد عمل کرده و مکاتبات عمده آن با شهرداري مناطق مي باشد.

 وظايف كلي دبيرخانه ماده صد :

 • دريافت فرمهاي لايحه و جريمه به همراه پرونده املاک داراي تخلف از ضوابط شهرسازي از شهرداري مناطق و تشکيل پرونده ماده صد
 • ثبت و پيگيري لوايح و نامه هاي دفاعيه وارده و احکام صادره
 • بررسي چگونگي محاسبه جرائم و متراژ تخلفاتي بر اساس ضوابط شهرسازي و تعيين صلاحيت پرونده براي ورود به کميسيون از نظر حقوقي
 • برنامه ريزي برگزاري جلسات کميسيون ماده صد
 • بررسي آراء اصداري از کميسيون جهت رعايت اصول شهرسازي و قوانين حقوقي مشروعيت رائ و از جهت وحدت رويه و مشکلات شکلي
 • ارسال آراء صادره از کميسيونها به مناطق شهرداري
 • بايگاني رونوشت آراءو لوايح پرونده هايي که احکام آنها صادر گرديده است

كاربران اصلي سيستم:  

 • رئيس دبيرخانه کميسيون ماده صد
 • معاونت فني و اجرايي
 • اعضاء کميسيونها
 • کارشناس آمار و انفورماتيک
 • کارشناس ضوابط شهرسازي و حقوقي
 • متصدي

خصوصيات فني سيستم :

 • زبان برنامه نويسي VB.Net
 • بانک اطلاعاتي Microsoft SQL Server 2005
 • مستند سازي مطابق استاندارد UML
 • مجهز به
  •  موتور گردش کار (Workflow Engine)
  • کارتابل الکترونيکي
  • رابط کاربري پيشرفته با امکانات GIS  

   

   

  ويژگيهاي عمده سيستم عبارتند از :  

  با مطالعه و دسته بندي فعاليتهاي سيستم کميسيون ماده صد مي توان ويژگيهاي عمده زير را براي آن منظور کرد  :

  • امكان تعريف گردش كار داخلي دبيرخانه كميسيون ماده 100 به منظور ارجاع مكانيزه پرونده هاي ارجاع شده به اين كميسيون به كارتابل كاربران مربوطه به منظور بررسي گام به گام تا پاسخگويي نهايي
  • امكان معرفي كميسيون هاي فعال با اطلاعات اعضاي هر كدام
  • ثبت و پيگيري لوايح و نامه هاي دفاعيه وارده و احكام صادره
  • امكان استفاده از ضوابط و مقررات پياده سازي شده در سيستم يكپارچه شهرسازي به منظور بررسي كارشناسي
  • امكان استفاده از روشهاي محاسباتي خودكار مربوط به محاسبه عوارض پياده سازي شده در سيستم يكپارچه شهرسازي
  • امكان استفاده از كليه لايه هاي نقشه آماده شده براي مناطق شامل وضع موجود ، ارزش دارايي املاك ،معابر و ...
  • امكان تعريف بازه زماني معتبر جهت تعيين مدت زمان انتظار در كارتابل دبيرخانه كميسيون ماده 100 تا وصول دفاعيه يا اعتراض مالك
  • امكان دسترسي به سوابق كميسيون ماده 100 يك ملك در صورتي كه قبلا نيز تخلفات آن به اين كميسيون ارجاع شده باشد
  • امكان ارسال پرونده هاي داراي تخلف ساختماني از مناطق به اين دبيرخانه با ارسال مستقيم تعريف شده در گردش كاردر صورت وجود بستر ارتباطي مناسب
  • امكان ارسال نتايج آرا صادر شده براي پرونده هاي مختلف به مناطق مربوطه با ارسال مستقيم تعريف شده در گردش كاردر صورت وجود بستر ارتباطي مناسب
  • امكان دسترسي مستقيم به اطلاعات و سوابق بايگاني پرونده هاي وارد شده به كارتابل دبيرخانه كميسيون ماده 100 با اتصال به سرور شهرسازي مناطق
  • گزارشات و نمودارهاي آماري متنوع شامل
   • آمار پرونده هاي بررسي شده دريك بازه زماني به تفكيك مناطق
   • آمار پرونده هاي بررسي شده دريك بازه زماني به تفكيك كميسيون هاي كاري
   • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي جريمه با تعيين محدوده ريالي آن
   • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي قلع بنا
   • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي اجراي ضوابط شهرسازي
   • ميانگين مدت زمان انتظار پاسخگويي به پرونده ها در طول يك بازه زماني
   • آمار پرونده هاي كميسيون به تفكيك آراء بدوي,تجديدنظر,استنکافي,اصلاحي و ديوان عدالت در بازهاي زماني يکماهه , سه ماه يا هر بازه ماني دلخواه
   • آمار پرنده هاي تجديد نظربه تفكيك داراي حكم نقض راي بدوي  و يا تاييد آن

  بخش هاي مشترك در اجزاي سيستم كه گردش كلي عمليات اين سيستم به آن ها وابسته است از قرار ذيل است:

  1.   گردش کار – كارتابل 
  2.   امكانات شبكه 
  3.    GIS: به منظور دسترسي به لايه هاي متنوع نقشه هاي وضع موجود و طرحهاي تفصيلي 
  4.   زيرسيستم اعلام ضوابط و مقررات شهرسازي 
  5.   زيرسيستم محاسبات خودکار درآمد 
  6.   گزارشات 
  7.   زيرسيستم قوانين و مقررات جهت بايگاني بخشنامه ها ,ابلاغيه ها و...... 
  8.   زيرسيستم ارجاع خودكار پرونده به كميسيون هاي ماده صد  

   ليست قابليتهاي سيستم کمیسیون ماده 100 سرا عبارتند از :

  • سازگار با سيستم عامل ويندوز 32و 64 بيتي شامل windows 7 Windows /2008/2000 / 2003 / XP / Vista
  • ساز گار با مرورگرهايMicrosoft Internet Explorer®, Firefox®, Safari®, Google Chrome™
  •  پشتيباني از بانکهاي اطلاعاتيMicrosoft® SQL Server®
  •  طراحي شده بر اساس معماريSOA
  •  گزارشات سيستم
  •  مديريت کاربران
  •  يکپارچگي کامل با آرشيو اسناد سيستم يکپارچه شهرسازي 
  • يکپارچگي کامل با SaraWebCAD
  • يکپارچگي کامل با مديريت گردش کارهاي سرا
  • و ......

  سيستم ماده صد در قالب محيط مجتمعي از تعدادي زيرسيستم پياده سازي خواهد شد. شکل صفحه بعد بطور خلاصه شمايي کلي از زير سيستم هاي آن را ارائه مي دهد.

   

   

   
   
   

  طراحی شده توسط شرکت صفارایانه - تمامی حقوق سایت متعلق است به شرکت صفارایانه
  Designed and Developed by Safa Rayaneh Web Development Team. Copyright (c) 2014 Safa Rayaneh Co. All Rights Reserved